A Natural Language Processing és módszereinek felhasználhatósága és terjedése a társadalomtudományban


Dinamikus szociológia


Katona Eszter – Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD @ Eötvös Loránd Tudományegyetem

Knap Árpád – Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD @ Eötvös Loránd Tudományegyetem

Készült 2019. januárjában.


Absztrakt

Tanulmányunkban áttekintő jelleggel bemutatjuk a tartalomelemzési technikák klasszikus, illetve az utóbbi években rendkívüli fejlődésen átesett, általunk “újfajta” jelzővel kategorizált módszereit. Ezek ismertetését követően olyan kutatási módszertan kidolgozására teszünk kísérletet, melynek alkalmazásával detektálható, hogy a társadalomtudományokon belül születő tudományos közleményekben mekkora részaránnyal bírnak a Natural Language Processing körébe tartozó eljárások. Kutatásunk alapját a JSTOR adatbázisa jelenti. A JSTOR-ról kikért metaadatok elemzését, valamint a platform működésének bemutatását követően interaktív vizualizációs technikákkal mutatjuk be a kapott eredményeket, végül ezek interpretációja után lehetséges irányokat jelölünk ki a témával kapcsolatos további vizsgálatok számára.

Kulcsszavak: tartalomelemzés, szövegelemzés, szociológia, társadalomtudomány, Natural Language Processing, NLP, JSTOR

Navigálni az oldalon a bal oldali menü segítségével lehet.