Szükséges modulok, beállítások

In [1]:
import urllib.request, time, pandas as pd, random, datetime, os, re
import xmltodict, json
from tqdm import tqdm_notebook
from bs4 import BeautifulSoup
from IPython.display import clear_output

# Function to remove microseconds from timedelta objects.
def chop_microseconds(delta):
  return delta - datetime.timedelta(microseconds=delta.microseconds)

# Set user agent header.
hdr = { 'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)' }

JSTOR: A szociológia témájú cikkek számának legyűjtése évenként

Tesztelés

In [113]:
# Testing.
url = "https://www.jstor.org/dfr/results?searchType=facetSearch&sd=1960&ed=1961&disc_sociology-discipline_facet=c29jaW9sb2d5LWRpc2NpcGxpbmU%3D&acc=dfr&acc=dfr&acc=dfr"

req = urllib.request.Request(url, headers=hdr)
response = urllib.request.urlopen(req)
d = response.read()
soup = BeautifulSoup(d, "lxml")
In [115]:
# Érték kinyerése.
[item['data-result-count'] for item in soup.find_all('h2', attrs={'data-result-count' : True})][0]
Out[115]:
'8740'

Automatizált lekérések

In [6]:
# Initialize empty DataFrame.
data = pd.DataFrame(columns = ['start', 'end', 'topic', 'keyword', 'results'])
data
Out[6]:
start end topic keyword results
In [7]:
def jstor_scraper(from_year=1886, to_year=2019, min_sleep=2, max_sleep=10):
  # Comment: to_year is not included.
  # Set start time.
  start_time = time.time()
  results = 0
  
  # Generate list of years.
  years = list(range(from_year, to_year, 1))
  
  cnt = 0
  for i in years:
    cnt += 1
    url = "https://www.jstor.org/dfr/results?searchType=facetSearch&sd="+str(i)+"%2F01%2F01&ed="+str(i)+"%2F12%2F31&disc_sociology-discipline_facet=c29jaW9sb2d5LWRpc2NpcGxpbmU%3D&acc=dfr&acc=dfr&acc=dfr"
    req = urllib.request.Request(url, headers=hdr)
    response = urllib.request.urlopen(req)
    d = response.read()
    soup = BeautifulSoup(d, "lxml")

    # Extract item.
    l = [item['data-result-count'] for item in soup.find_all('h2', attrs={'data-result-count' : True})]
    if len(l) == 0: l = [0]

    # Add stuff to DataFrame.
    data.at[cnt, 'results'] = int(l[0])
    data.at[cnt, 'start'] = str(i)+'-01-01'
    data.at[cnt, 'end'] = str(i)+'-12-31'

    # Sleep a random amount of time (between 1 and 10 secs).
    rnd = random.randint(min_sleep,max_sleep)
    clear_output()
    print('Sleeping.........: '+str(rnd)+" secs")
    time.sleep(rnd)
    results += int(l[0])

    # Give feedback.
    print('Year:       '+str(i))
    print('Number of results: '+str(l[0]))
    print('Elapsed time:   '+str(chop_microseconds(datetime.timedelta(seconds=time.time() - start_time))))
    print('Progress:     '+str(cnt)+"/"+str(len(years)))
    print('Number of results: '+str(results))
    if cnt==len(years): print("Done!")
  data.head()
In [8]:
jstor_scraper(from_year=1886, to_year=2019, min_sleep=2, max_sleep=6)
Sleeping.........: 3 secs
Year:       2018
Number of results: 10595
Elapsed time:   0:13:48
Progress:     133/133
Number of results: 670321
Done!
In [9]:
data.head()
Out[9]:
start end topic keyword results
1 1886-01-01 188612-31 NaN NaN 1
2 1887-01-01 188712-31 NaN NaN 0
3 1888-01-01 188812-31 NaN NaN 0
4 1889-01-01 188912-31 NaN NaN 0
5 1890-01-01 189012-31 NaN NaN 39
In [10]:
data.to_excel("../data/data_sociology_1920-2019_v01.xlsx")

Data For Research fájlok feldolgozása

Ki kell szűrni a duplumokat és a 2019-es cikkeket az adatok közül, mert az adatfájlok kikérésénél a 2019-es cikkek is lejöttek.

In [87]:
# Feldolgozandó mappák listája.
basepath = os.path.join('C:/', 'Work')
folders_list = os.listdir(os.path.join(basepath))

# Az adatok egy olyan listába kerülnek, aminek az elemei dictionary-k.
data = []

# A duplumok szűréséhez két lista. Ha benne van a fájlnév, akkor nem dolgozzuk fel.
distinct_ids = []
duplicate_files = []

# Hibakezeléshez egy lista a mappa és fájlnevekkel, és a hiba pontos leírásával.
errors_list = []


for folder in tqdm_notebook(folders_list, desc="Mappák", leave=True):
  keyword = folder.split('-')[1]
  keyword = re.sub('\d', '', keyword)
  keyword = keyword.replace('_', ' ').rstrip()
  
  # Kategória kezelése.
  if keyword in ["automatic summarization", "text classification", "text clustering", "text mining", "topic model", "topic segmentation", "word embedding", "sentiment analysis"]:
    keyword = 'methods'
  elif keyword in ["text analysis", "quantitative text analysis", "qualitative text analysis"]:
    keyword = 'text analysis'
    
  files_list = os.listdir(os.path.join(basepath, folder, 'metadata'))
  for file in tqdm_notebook(files_list, desc=folder, leave=False):    
    # Kihagyjuk azokat a cikkeket, amik egyszer már voltak.
    if file not in distinct_ids: 
      distinct_ids.append(file)
      source = open(os.path.join(basepath, folder, 'metadata', file), 'rb')
      xml = xmltodict.parse(source)
      jsondump = json.dumps(xml)
      jsondict = json.loads(jsondump)
      source.close()

      ### Könyveknél (book-chapter).
      try:
        if file.split('-')[0:2] == ['book', 'chapter']:
          # Publikáció típusa.
          pub_type = jsondict['book']['collection-meta']['collection-id']['#text']

          # Publikáció éve.
          pub_year = jsondict['book']['book-meta']['pub-date']['year']

          # Publikáció hónapja.
          pub_month = jsondict['book']['book-meta']['pub-date']['month']

          # JSTOR URL lementése.
          jstor_uri = jsondict['book']['book-meta']['self-uri']['@xlink:href']

          # Nyelv: nem biztos, hogy mindig a nyelvet szedi le innen.
          pub_lang = jsondict['book']['book-meta']['custom-meta-group']['custom-meta']['meta-value']

        ### Cikkekre (journal-article).
        elif file.split('-')[0:2] == ['journal', 'article']:
          pub_type = jsondict['article']['@article-type']

          # Dátumok: ha több dátum is szerepel, akkor az elsőt vesszük ki.
          if type(jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date']) == list:
            pub_year = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date'][0]['year']
            try: pub_month = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date'][0]['month']
            except KeyError: pub_month = '1'
          else:
            pub_year = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date']['year']
            try: pub_month = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date']['month']
            except KeyError: pub_month = '1'

          # JSTOR URL lementése.
          try: jstor_uri = jsondict['article']['front']['article-meta']['self-uri']['@xlink:href']
          except KeyError: jstor_uri = ''

          # Nyelv: nem biztos, hogy mindig a nyelvet szedi le innen.
          pub_lang = jsondict['article']['front']['article-meta']['custom-meta-group']['custom-meta']['meta-value']

        # Mentés.
        data.append({
          'filename': file,
          'keyword': keyword,
          'pub_type': pub_type,
          'pub_year': pub_year,
          'pub_month': pub_month,
          'jstor_uri': jstor_uri,
          'pub_lang': pub_lang
        })
      # Hibakezelés.
      except Exception as e:
        errors_list.append([folder, file, e])
    
    else: duplicate_files.append(file)

In [88]:
len(data)
Out[88]:
208673
In [89]:
len(errors_list)
Out[89]:
0
In [90]:
len(duplicate_files)
Out[90]:
157917
In [91]:
# Mentés JSON-ban.
with open('data/data_v01.json', 'w') as outfile:
  json.dump(data, outfile)
In [99]:
# Mentés CSV-ben.
data_frame = pd.DataFrame(data)
data_frame.head()
Out[99]:
filename jstor_uri keyword pub_lang pub_month pub_type pub_year
0 book-chapter-10.2307_j.ctt1hd18zq.6.xml https://www.jstor.org/stable/j.ctt1hd18zq methods eng 11 books 2016
1 book-chapter-10.2307_j.ctt7s4z8.13.xml https://www.jstor.org/stable/j.ctt7s4z8 methods eng 09 books 2009
2 book-chapter-10.2307_j.ctt9qff7k.12.xml https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qff7k methods eng 10 books 2014
3 book-chapter-10.2307_j.ctv3t5qjk.23.xml https://www.jstor.org/stable/j.ctv3t5qjk methods eng 12 books 2017
4 book-chapter-10.2307_j.ctv6gqs2k.13.xml https://www.jstor.org/stable/j.ctv6gqs2k methods eng 04 books 2006
In [93]:
data_frame.to_csv('data/data_v01.csv')

Folyóiratok számának vizsgálata

In [24]:
# Feldolgozandó mappák listája.
basepath = os.path.join('C:/', 'Work', 'all')
folders_list = os.listdir(os.path.join(basepath))

# Az adatok egy olyan dictionarybe kerülnek, aminek az elemei dictionary-k.
data_jour = {}

# A duplumok szűréséhez egy lista. Ha benne van a fájlnév, akkor nem dolgozzuk fel.
distinct_jour_ids = []

# Hibakezeléshez egy lista a mappa és fájlnevekkel, és a hiba pontos leírásával.
errors_list = []

for folder in tqdm_notebook(folders_list, desc="Mappák", leave=True):
  files_list = os.listdir(os.path.join(basepath, folder, 'metadata'))
  for file in tqdm_notebook(files_list, desc=folder, leave=False):
    try:
      source = open(os.path.join(basepath, folder, 'metadata', file), 'rb')
      xml = xmltodict.parse(source)
      jsondump = json.dumps(xml)
      jsondict = json.loads(jsondump)
      source.close()

      # Folyóirat azonosító
      if type(jsondict['article']['front']['journal-meta']['journal-id']) == list:
        journal_id = jsondict['article']['front']['journal-meta']['journal-id'][0]['#text']
      else:
        journal_id = jsondict['article']['front']['journal-meta']['journal-id']['#text']

      # Dátumok: ha több dátum is szerepel, akkor az elsőt vesszük ki.
      if type(jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date']) == list:
        pub_year = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date'][0]['year']
      else:
        pub_year = jsondict['article']['front']['article-meta']['pub-date']['year']

      # Kihagyjuk azokat a folyóiratokat, amik egyszer már voltak ebben az évben.
      if pub_year in data_jour:
        if journal_id not in data_jour[pub_year]:
          data_jour[pub_year].append(journal_id)
      else:
        data_jour[pub_year] = [journal_id]

    # Hibakezelés.
    except Exception as e:
      errors_list.append([folder, file, e])

In [ ]:
data_jour
In [26]:
# Megjegyzés: 16 eset nincs kezelve, de ezek nem adnak hozzá új folyóiratot.
len(errors_list)
Out[26]:
16
In [28]:
# Átalakítás.
data_jour_num = {}
for year in data_jour:
  data_jour_num[year] = len(data_jour[year])
In [43]:
# Mentés JSON-ban.
with open('data/data_journals_v01.json', 'w') as outfile:
  json.dump(data_jour_num, outfile)