Schwartz értékskála vizualizáció


Értékek nemzetközi összehasonlító vizsgálata

European Social Survey eredmények alapján készült 2019. januárjában. Frissítve 2024. áprilisában.


Célkitűzés: Az ESS értékekkel kapcsolatos eredményeinek vizualizációja, 2002-től 2020-ig.

Az itt bemutatott térképek összesített (átlagolt) és évenkénti formában ábrázolják a Schwartz-értékskálán mért érték-dimenziókat. Az adatok nem csak országok szerinti bontásban, hanem Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról (1981) nyomán régiós összesítésben is láthatóak.

A térképeken megjelenített értékek követik az ESS-adatfájlok Likert-skáláit (ahol az 1-es válasz az adott értékdimenzióhoz tartozó állításokkal való teljes egyetértést, míg a 6-os a teljes egyet nem értést jelenti). Így tehát a -1-hez közelebb eső számok nagyobb, míg az 1-es közel esők kisebb azonosulást jelentenek az adott értékdimenzióval.

További információk

  • A térképeken csak az ESS valamelyik hullámában résztvevő, és adatot szolgáltató országok láthatók. A felhasznált GeoJSON fájlok 50 méteres pontossággal jelenítik meg az országhatárokat.
  • A megjelenített értékek a vonatkozó szakirodalommal összhangban kerültek kiszámításra: az egyes értékdimenziókhoz tartozó változók átlagából kivonásra került a 21 változó teljes átlaga.
  • Az országok összesített adatait megjelenítő térkép az egyes évekhez és országokhoz tartozó átlagértékek átlagát mutatja. Ezzel a módszerrel elkerülhető az, hogy a felmérésben ingadozó elemszámmal résztvevő országok esetében azok az évek kapjanak arányosan nagyobb súlyt, amelyekben az adott országhoz magasabb elemszám tartozik.
  • A régiós megjelenítéskor az volt a cél, hogy a vizualizációk segítségével az egyes országcsoportokról, nem pedig az azokat alkotó egyénekről lehessen következtetéseket levonni, így a régiós értékekben minden ország azonos súllyal szerepel, tehát nem történt súlyozás sem a lakosságarány, sem pedig a mintaelemszám alapján. A mintaelemszámmal való önkéntelen súlyozás elkerülése érdekében olyan súlyváltozó került kiszámításra, amely minden ESS hullámon és régión belül a legalacsonyabb elemszámú országhoz igazítja a többi ország elemszámát.
  • A fenti módszertant követve kiszámításra került évenkénti bontásban érték-dimenziókként a régiók által megmagyarázott varianciahányadot mérő ETA és ETA-négyzet asszociációs mérőszám. Az ETA-négyzet minimális értéke 0,002, maximális értéke 0,112, átlagos értéke 0,030. Az ANOVA-próba megfigyelt szignifikanciája minden esetben 0,000, azaz a régiók között minden esetben szignifikáns eltérés mutatkozik az értékek tekintetében.
  • A régiós besorolás a következők szerint történt. Kelet-Európához tartozik Ukrajna, Bulgária, Oroszország, Görögország és Ciprus. Közép-Európához Észtország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország került besorolásra. Nyugat-Európa Németországot, Franciaországot, a Benelux-államokat (Belgium, Hollandia, Luxemburg), a Skandináv országokat (Svédország, Norvégia, Dánia, Izland), Svájcot, Nagy-Britanniát, Írországot, Olaszországot valamint Ausztriát tartalmazza. A dél-európai, Szűcs Jenő eredeti kategorizálásában nem szereplő régiót Spanyolország és Portugália alkotja. Nem került besorolásra Törökország és Izrael.
  • A színkódok abszolút skálán kerültek megállapításra, így összehasonlíthatók az egyes érték-dimenziók közötti különbségek. A színezés tehát nem az egyes térképeken belül található különbségekhez igazodik, hanem a -1;1 intervallumhoz.

Szoftverek, adatforrások:
Python, Folium, Leaflet, GeoJSON Maps, QGIS, geojson.io, PACE, Sublime Text, IBM SPSS Statistics

Navigálni az oldalon a bal oldali menü segítségével lehet. A térképeken a jobb felső sarokban lehet alapréteget választani, illetve az értékdimenziókat kapcsolni.


Készítette: Knap Árpád – Interdiszciplináris társadalomkutatások PhD @ Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kapcsolat: hello@aknap.eu